Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası


KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sipariş verirken hızlı hayıt olma aracılığıyla www.arpacioglu.com.tr adresinden Arpacioglu.com.tr sistemine üye olunabilir. Her Arpacioglu.com.tr kullanıcısı, Arpacıoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret - İbrahim Halil Arpacıoğlu firması (“Arpacıoğlu”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Arpacioglu.com.tr kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan listelenen gıda ürünlerinin siparişini verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Arpacioglu.com.tr Kullanıcı Sistemi

 • Her Arpacioglu.com.tr kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Arpacioglu.com.tr üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Arpacioglu.com.tr sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Arpacioglu.com.tr, talep üzerine kullanıcının Arpacioglu.com.tr sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Arpacioglu.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Arpacioglu.com.tr, kullanıcılarını Arpacioglu.com.tr’de kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Arpacioglu.com.tr sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir.  Ayrıca Arpacioglu.com.tr kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Arpacioglu.com.tr sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Arpacioglu.com.tr sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden kişiler ile paylaşılacaktır.
 • Arpacioglu.com.tr sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Arpacioglu.com.tr, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Arpacioglu.com.tr Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Arpacioglu.com.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada, 

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Arpacioglu.com.tr üyeliğinin sona erebileceğini;
 • Kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Arpacioglu.com.tr tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Arpacioglu.com.tr'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Arpacioglu.com.tr hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Arpacioglu.com.tr ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Arpacioglu.com.tr'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Arpacioglu.com.tr’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Arpacioglu.com.tr servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Arpacioglu.com.tr'un sorumlu olmayacağını;
 • Arpacioglu.com.tr' da sunulan hizmetlere Arpacioglu.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Arpacioglu.com.tr'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Arpacioglu.com.tr'un sorumlu tututalamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Arpacioglu.com.tr’un sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Arpacioglu.com.tr’a devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Arpacioglu.com.tr sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Arpacioglu.com.tr sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Arpacioglu.com.tr’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Arpacioglu.com.tr’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını kapatma veya limitleme veya Arpacioglu.com.tr üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Arpacioglu.com.tr hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Arpacioglu.com.tr sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Arpacioglu.com.tr'den tazminat talep etmemeyi;
 • Arpacioglu.com.tr'den izin almadan Arpacioglu.com.tr servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Arpacioglu.com.tr'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Arpacioglu.com.tr'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Arpacioglu.com.tr'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • Arpacioglu.com.tr sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Arpacioglu.com.tr’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Arpacioglu.com.tr'a Tanınan Yetkiler

 • Arpacioglu.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Arpacioglu.com.tr güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Arpacioglu.com.tr’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Arpacioglu.com.tr tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Arpacioglu.com.tr kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Arpacioglu.com.tr sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
 • Arpacioglu.com.tr, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Arpacioglu.com.tr kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Arpacioglu.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.
 • Arpacioglu.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Arpacioglu.com.tr sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Arpacioglu.com.tr ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Arpacioglu.com.tr sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 • Arpacioglu.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği resim, mesaj, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Arpacioglu.com.tr sistemi içinde Arpacioglu.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Arpacioglu.com.tr'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • Arpacioglu.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Arpacioglu.com.tr sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Arpacioglu.com.tr kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Arpacioglu.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Arpacioglu.com.tr gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Arpacioglu.com.tr sorumlu değildir.
 • Arpacioglu.com.tr, kullanıcının Arpacioglu.com.tr sistemi dışındaki  web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Arpacioglu.com.tr'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • Arpacioglu.com.tr kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Arpacioglu.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Arpacioglu.com.tr üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Arpacioglu.com.tr sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

7. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Arpacioglu.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Arpacioglu.com.tr Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Arpacioglu.com.tr sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gaziantep Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, www.arpacioglu.com.tr sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte,yürürlüğe girecektir.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizi, Arpacıoğlu ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu bilgilerin bizim tarafında saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Arpacıoğlu'nun aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak )banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Arpacıoğlu'na gönderilen mesajlar

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Arpacıoğlu hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

Kişisel Bilgilerinizin Toplanma Amaçları

Arpacıoğlu'un kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Arpacıoğlu'un kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Arpacıoğlu Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

* Arpacıoğlu ve Arpacıoğlu'nun grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Arpacıoğlu kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

Bunun yanında, Arpacıoğlu kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

* Sözleşmeler çerçevesinde Arpacıoğlu'un ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi )

* Türkiye'de veya yurtdışında ikamet eden diğer Arpacıoğlu Kullanıcıları ile. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir.

* Arpacıoğlu'un, sizin veya başkaca Arpacıoğlu kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikayetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.

* Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz.

* Diğer ticari kuruluşlar ile. Arpacıoğlu'u devralmayı veya Arpacıoğlu ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)

* Arpacıoğlu, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

Kişisel Bilgilerinizin Değiştirilmesi

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Arpacıoğlu müşteri destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Arpacıoğlu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

Güvenlik

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir

Genel

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları her zaman değiştirilebiliriz. Değişiklik söz konusu olduğu takdirde elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz.